RANDVOORWAARDEN GOEDE ZORG

Als zelfstandigen zonder personeel in de zorg moeten wij ons houden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Volgens deze wet moeten wij onder meer:
• veilig medicatie kunnen verstrekken;
• weten hoe we moeten handelen bij geweld;
• een klachtenregeling hebben.

De zorgverleners van Hemma Bij Ons zijn Cecile van Loon en Andre von Berg. Met hun jarenlange ervaring zijn zij in staat om de juiste zorg en begeleiding te bieden aan onze bewoners. Cecile is sociaalpedagogisch werker en André heeft 25 jaar ervaring als verpleegkundige.

KWALITEIT

Een belangrijk aspect van ons werk is het handhaven van de kwaliteit van onze zorg en begeleiding. Wij doen er alles aan om deze kwaliteit hoog te houden. Scholing is een onderdeel daarvan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet erop toe dat wij aan alle kwaliteitseisen voldoen.

Hemma Bij Ons staat voor open communicatie en korte lijnen. Wij werken elke dag hard om alles naar wens te laten verlopen voor onze bewoners. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent over iets. Wij hopen dat u ons in dat geval direct aanspreekt. Mochten we er vervolgens niet uitkomen, dan kunt u altijd nog terecht bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. U vindt de contactgegevens hieronder.

Contactgegevens Stichting Klachtenregeling.nl

Website: www.klachtenregeling.nl
Email: info@klachtenregeling.nl
Telefoon: 085-4858560